til startsiden for Mobilslakt AS

Storfe Sau Geit Gris

 
 
Hjem Mobilslakt i media Om mobile slakterier Våre tjenester Kontakt

Våre tjenester

Slakteri på hjul


Foto: Jan Johnsen

Den første bilen i sitt slag for slakting av landbruksdyr - sau, geit, gris og storfe - er nå bygget og har slaktet siden august 2006. Vi slakter på gården og frakter kjøtt i stedet for levende dyr. Dette er et pilotprosjekt med nasjonal overføringsverdi.

Trekkvogna har et påbygg med kjølekapasitet med plass til 100 småfe. Selve slakteriet er på en tilhenger. Mobilslakt AS er et slakteri på hjul - vi kjører til gården og avliver dyrene i sitt eget miljø uten stress. Dyrene spares for transport til slakteriet og oppstalling på slakteriet før slakting. Mobilslakt AS har hatt godkjenning for mobil slakterivirksomhet for Hordaland og Sogn og Fjordane med virksomhetsnummer 294 fra Mattilsynet frem til 31.12.2010. Fra juli 2011 vil godkjenningen gjelde hele Norge og slaktet vil få ovalt stempel.

Vi har påvirket beslutningen om å få en kjøttkontrollavgift med makspris på kr. 1,- per kilo.
Vi skal fjerne flaskehalsen som hindrer bonden i å få tatt ut potensialet til å produsere kortreist mat fra egen gård av etisk kvalitet. Opprinnelsesmerking er mulig ved å avlive dyrene på gården og videreføre informasjonen til alle som ønsker det, både i forbindelse med avregning og forbrukerkrav. Som produsent har du kontroll med hele verdikjeden.

Vi vil være med å fjerne flaskehalsen som hindrer at økologisk kjøtt når ut til forbruker. Omsette ferskt kjøtt direkte i lokalmiljøet. Vi ser på det mobile slakteriet som et viktig verktøy til å øke lokalt samarbeid om kjøling og modningsanlegg, samt øke lokal verdiskaping for lokal matproduksjon og kultur.


Dyrene slipper transporten, slakteriet kjører til dyrene

Konseptet innebærer en del utfordringer i å samordne kommende regelverk til bruk i den mobile slaktehverdagen - på en måte som gir trygg mat og regler som er enkle å etterleve. I denne utprøvingsperioden vil vi være med på regelverksutvikling i samarbeid med Mattilsynet. Vårt arbeid vil ha nasjonal overføringsverdi, og vil derfor få konsekvenser for lokal matproduksjon innenfor kjøttsektoren over hele landet.

 
 
www.mobilslakt.no © Mobilslakt AS
Design: Spindelvev web-design